تعداد بیماران مبتلا به کرونا بستری در مراکز درمانی ۳۸۹ نفر است و از این تعداد ۱۱۲ بیمار با وضعیت حاد در بخش‌های آی سی یو تحت درمان هستند.

تعداد بیماران مبتلا به کرونا بستری در مراکز درمانی ۳۸۹ نفر است و از این تعداد ۱۱۲ بیمار با وضعیت حاد در بخش‌های آی سی یو تحت درمان هستند.