در شبانه روز گذشته بیش از یک میلیون و ۸۲ هزار دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

در شبانه روز گذشته بیش از یک میلیون و ۸۲ هزار دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.