اقتصادنیوز: تعداد قربانیان قایق غرق‌شده مهاجران در سواحل سوریه به 53 نفر رسید.

اقتصادنیوز: تعداد قربانیان قایق غرق‌شده مهاجران در سواحل سوریه به 53 نفر رسید.