خالدی سخنگوی اورژانس کشور درباره زلزله هرمزگان اعلام کرده است که زمین لرزه های بامداد امروز سایه خوش تاکنون ۵ فوتی و ۴۴ مصدوم در پی داشته است….

خالدی سخنگوی اورژانس کشور درباره زلزله هرمزگان اعلام کرده است که زمین لرزه های بامداد امروز سایه خوش تاکنون ۵ فوتی و ۴۴ مصدوم در پی داشته است.