رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان از ابتلای ۶۷ مورد جدید در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت: شمار ابتلا در جنوب غرب خوزستان به ۹۹۳ مورد افزایش یافت….

رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان از ابتلای ۶۷ مورد جدید در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت: شمار ابتلا در جنوب غرب خوزستان به ۹۹۳ مورد افزایش یافت.