– کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید انضباطی خود در خصوص پرونده‌های مطروحه را اعلام کرد.

- کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید انضباطی خود در خصوص پرونده‌های مطروحه را اعلام کرد.