آتش‌سوزی جنگل کاج در جنوب فرانسه بیش از ۲۵۰ هکتار از درختان این جنگ را طعمه حریق کرده است و چهار آتش نشان نیز در جریان اطفاء این حریق مجروح شده‌اند….

آتش‌سوزی جنگل کاج در جنوب فرانسه بیش از ۲۵۰ هکتار از درختان این جنگ را طعمه حریق کرده است و چهار آتش نشان نیز در جریان اطفاء این حریق مجروح شده‌اند.