آتش‌سوزی وسیع انبار کاه و انبار پلاستیک در مجاورت انبار یک‌هزار و دویست متری تینر در شهر قنوات قم سبب بروز خسارت جانی و مالی شد.

آتش‌سوزی وسیع انبار کاه و انبار پلاستیک در مجاورت انبار یک‌هزار و دویست متری تینر در شهر قنوات قم سبب بروز خسارت جانی و مالی شد.