سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از آتش سوزی یک مجتمع مسکونی ۵ طبقه با ۱۲۰ واحد در خیابان مجیدیه خبر داد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از آتش سوزی یک مجتمع مسکونی ۵ طبقه با ۱۲۰ واحد در خیابان مجیدیه خبر داد.