در ساعت ۱۹:۴۳ دقیقه شب گذشته آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره در انتهای خیابان پزشکان شیراز اتفاق افتاد که توسط نیرو های آتش نشانی شیراز با حضور ۶ ایستگاه عملیاتی مهار شد….

در ساعت ۱۹:۴۳ دقیقه شب گذشته آتش سوزی در ساختمان هتل نیمه کاره در انتهای خیابان پزشکان شیراز اتفاق افتاد که توسط نیرو های آتش نشانی شیراز با حضور ۶ ایستگاه عملیاتی مهار شد.