فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری عامل آتش زدن عمدی یکی از مدارس حوزه علمیه کاشان کمتر از ۱۲ ساعت خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری عامل آتش زدن عمدی یکی از مدارس حوزه علمیه کاشان کمتر از ۱۲ ساعت خبر داد.