ائتلاف متجاوز سعودی همزمان با مطرح کردن ادعا‌هایی درباره آتش بس، همچنان به بمباران مواضع غیرنظامیان در یمن ادامه می‌دهد.

ائتلاف متجاوز سعودی همزمان با مطرح کردن ادعا‌هایی درباره آتش بس، همچنان به بمباران مواضع غیرنظامیان در یمن ادامه می‌دهد.