مدیر کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از سوختن ۱۰۰ هتکار از جنگل‌های خاییز خبر داد.

مدیر کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از سوختن ۱۰۰ هتکار از جنگل‌های خاییز خبر داد.