سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع آتش‌سوزی در انبار دینام در شهرک صنعتی محمودآباد خبر داد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع آتش‌سوزی در انبار دینام در شهرک صنعتی محمودآباد خبر داد.