آتش‌سوزی ناشی از جرقه الکتریکی که یک کلیسای قبطی مصر در حین مراسم عشای ربانی روز یکشنبه باعث زیر دست و پا ماندن و کشته شدن ۴۱ نفر شد که اغلب آنها کودک بودند….

آتش‌سوزی ناشی از جرقه الکتریکی که یک کلیسای قبطی مصر در حین مراسم عشای ربانی روز یکشنبه باعث زیر دست و پا ماندن و کشته شدن ۴۱ نفر شد که اغلب آنها کودک بودند.