یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان آذرشهر شب گذشته طعمه حریق شد.

یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان آذرشهر شب گذشته طعمه حریق شد.