مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت‌: عملیات اطفای حریق یک واحد تولید کننده کارتن همچنان ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت‌: عملیات اطفای حریق یک واحد تولید کننده کارتن همچنان ادامه دارد.