مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، گفت: در پی بارندگی‌های سامانه مونسون بیش‌از ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب، در سدهای پیشین و زیردان این استان ذخیره‌سازی شده است….

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، گفت: در پی بارندگی‌های سامانه مونسون بیش‌از ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب، در سدهای پیشین و زیردان این استان ذخیره‌سازی شده است.