رئیس جمعیت هلال احمر ازنا گفت: بر اثر رها شدن آب سد حوضیان الیگودرز چادر‌های چهار خانوار عشایری زیر آب رفت.

رئیس جمعیت هلال احمر ازنا گفت: بر اثر رها شدن آب سد حوضیان الیگودرز چادر‌های چهار خانوار عشایری زیر آب رفت.