ویدئویی کوتاهی که از حضور خانم بازیگر در کنسرت ماکان بند منتشر شده است.

ویدئویی کوتاهی که از حضور خانم بازیگر در کنسرت ماکان بند منتشر شده است.