به گزارش خبر گزاری برنا استان تهران ، علی مهدور عضو شورای چهارم و منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر شهریار با اشاره به ادامه بررسی برنامه های پیشنهادی گزینه های شهرداری شهریار افزود : در ادامه بررسی برنامه های پیشنهادی گزینه های شهرداری شهریار روز گذشته منتخبان شورای پنجم شهر شهریار به سه گزینه نهائی رسیدند .

وی در ادامه گفت :  سه گزینه نهایی شهرداری شهریار به ترتیب آقایان بهزاد درخشان ، مسعود رهنما و علی اکبر اسماعیل آبادی می باشند .

مهدور در پایان سخنان خود یاد آور شد : امیدواریم در روز تحلیف شورای پنجم که روز چهارشنبه اول شهریور میباشد پس از انتخابات هیئت رئیسه ، انتخاب شهردار یا سرپرست شهرداری شهریار را هم نهائی خواهیم کرد .