دکتر علی مجدآرا رییس فدراسیون ورزش های همگانی کشور بهمراه شجاع پوریان رئیس هیات ورزشهای همگانی استان تهران از دکتر مصطفی رهگذر رئیس هیات ورزش همگانی شهرستان شهریار و قهاری مسئول کمیته بازی های فکری به عنوان برترین های فصل بهار هیات همگانی تهران تجلیل کرد.

گفتنی است براساس ارزیابی های انجام شده هیات ها و کمیته های هیات ورزشهای همگانی استان تهران، کمیته بازی های فکری با کسب بالاترین امتیاز برترین کمیته و  هیات ورزشهای همگانی شهرستان شهریار بر سکوی نخست ایستاد.