شهریاریها

نخستین پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرستان شهریار

آخرين بروزرساني ۲۵ مهر ۹۷

برگزاری دوره آموزشی بینایی سنجی در شهرستان ملارد

به روز شده در ۱۳ آذر ۱۳۹۶

شهریاریها : به گزارش روا بط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد ، کلاس آموزشی بینایی سنجی ، ویژه مرا کزپیش د بستا نی ومهد های کودک وپایگا ه های بسیج سپاه پا سداران ا نقلاب ا سلامی شهرستان ملارد در یکی از پایگا ه های بسیج شهرستان ا نجام شد .

این کارگاه با حضور بیش از ۲۰ نفر از مدیران ومربیان مهد های کودک ، کلینیک ها ، مجتمع خدمات بهزیستی ، پایگا ههای کا نون پرورش فکری کودکان ، پایگا ههای بسیج سطحشهرستان و مربیان پیش د بستا نی و پرسنل با تدریس هستی علیپور در یکی از پایگا ههای بسیج شهرستان ا نجام پذیرفت.

 هستی علیپور( مد رس کا رگاه ) درباب تنبلی چشم بیان داشت ، تنبلی چشم  یکی ازانواع اختلالات بینایی است که بر اثر آن در یک چشم به ظا هر سالم ، کا هش دید مرکزی بوجود می آید .در این حالت ، گر چه سا ختمان ظا هری چشم سالم است ، اما دید چشم حتی با استفاده از عینک هم کامل نمی شود .

برای اصلاح تنبلی چشم ،کودک باید بیاموزد که از چشم ضعیف تر خود استفاده کند ، این کار با قرار دادن پوشش بر روی چشم قوی تر به مدت چند هفته ویا چند ماه قا بل ا نجام ا ست . این شیوه موثرترین روش برای درمان تنبلی چشم است .

هستی علی پور درموردمناسب سازی فضای اتاق ، نب چارت ، نوع صندلی ومحل قرار گرفتن صندلی ومبحث سنجش توضیحاتی  را ارا ئه نمود ند .

این کار گاه آموزشی در را ستای پیشگیری از تنبلی چشم بچه های ۳تا ۶ سا له با هدف پیشگیری از تنبلی چشم ، بصورت تئوری و عملی در یکی از پایگا ههای سطح شهر ستان ا نجام پذیرفت .

نظر شما

پاسخ دادن

پیش بینی آب و هوا پایتخت

تهران
27 درجه
37درجه
شهریار
26 درجه
37درجه

پــیـوندهـا

خبرنامه پیامکی شهریاری ها

با عضویت در خبرنامه پیامکی شهریاریها میتوانید عنوان جدیدترین خبرها را به صورت پیامک رایگان بر روی گوشی خود مشاهده بفرمایید...