محمدرضا بادامچی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران گفت: از روز پنجشنبه (۲۴ فروردین) صورت جلسات رسیدگی پرونده‌های کاندیداهای انتخابات شوراها در شهرستان تهران از هیات اجرایی به هیئت نظارت تحویل داده شد که از همان روز، هیات نظارت بررسی‌ها را در  جلسات فشردهای آغاز کرده است.

وی ادامه داد: حدود سه هزار پرونده به هیات نظارت شهرستان تهران تحویل داده شد که تنها ۱۸ نفر انصراف داده اند. زمان بررسی ها ۳۱ فروردین به پایان می رسد و هیات نظارت نظرش را در اول اردیبهشت به فرمانداری تهران اعلام می کند و فرمانداری، دوم اردیبهشت به صورت رسمی نظرات را به کاندیداها اعلام می‌کند.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان تهران در پایان با بیان اینکه رسیدگی ها به صلاحیت کاندیداها بر اساس قانون و نظر مراجع چهارگانه انجام می شود، یادآورد شد: کسانی که در هیات های اجرایی یا نظارت صلاحیتشان تایید نشده است، بعد از ابلاغ رسمی میتوانند به هیات نظارت استان شکایت و اعتراض خود را مطرح کنند.